eurologo.gif

EURO-CHILDREN

deugddoende vakanties voor kansarme kinderen bij gastgezinnen

 

 

   Onze verantwoordelijke voor de werking Karel Vermeulen en een gans team dat hem bijstaat.

Voor de 61ste maal zijn we gestart met de voorbereidingen voor de vakantie 2017. Ieder jaar opnieuw begint de zoektocht naar gastgezinnen voor de nieuwe kinderen. Zonder hulp van onze organisatie, zouden zij nooit de mogelijkheid hebben om hun leefwereld te verruimen.

Toen ik enkele weken geleden terug contact had met een van de vele meisjes (vrouwen ondertussen) die in mijn gezin te gast was, bleef de volgende zin bij mij hangen: “It were the only holidays I got in my childhood “. Deze moeder van twee kinderen heeft zich intussen ingeschreven aan de Hogeschool in Belfast en studeert nu voor vroedvrouw. Terzelfder tijd was er het bezoek uit Belfast van een oudgediende. Onze vriend was jaar na jaar te gast bij een familie in Duitsland. Gezien de situatie waarin hij moest opgroeien, werd hem steun verleend via ons Education Fund. Hierdoor kon hij zijn muzikaal talent ten volle ontplooien. Hij is nu leraar muziek en dirigent van 3 koren.

Beide voorbeelden tonen ons volwassenen die hun leven in handen nemen en die zich inzetten om er iets van maken. Het is mijn stellige overtuiging dat hun deelname aan ons programma hun mee geholpen heeft om de mogelijkheden die het leven hen biedt ter hand te nemen. Deze twee personen die ik van dichtbij ken en volg zijn slechts enkele van de velen die door hun ervaring als Euro-Child de impuls kregen om hun toekomst in eigen handen te nemen. Hoewel hieromtrent geen wetenschappelijke studies werden verricht, valt het verschil met zij die niet kwamen toch op. Dit werd ons bevestigd door de verantwoordelijken uit de verschillende sectoren.

Voor een derde maal zullen de kinderen uit Wit-Rusland komen. Ook al is de administratie met de overheid zeer stroef. Hoewel de kernramp reeds 25 jaar achter ons ligt, zijn de gevolgen er nog steeds. Verdwenen uit de aandacht van de grote media, hebben de mensen in deze streek grote gezondheidsproblemen, vooral de kinderen. Armoede, kanker, bloedarmoede, alcoholisme….. dit zijn de sleutelwoorden. Door de lucht- en bodemvervuiling is het voedsel dat de kinderen te eten krijgen eenzijdig en van een te lage kwaliteit. Voor deze kinderen ligt de nadruk op gezondheidsvakanties: hen toelaten de batterijen op te laden en het lichaam laten zuiveren. Samen met de vriendschapsbanden die we hopen te smeden, zal het deze kinderen helpen bij hun groei naar volwassenheid. Deze kinderen zullen 4 weken blijven……

 

Zal dit alles niet een migratie uitlokken naar onze streken? Onze jarenlange ervaring leert dat dit niet het geval is. De jongeren die naar hier komen om definitief te blijven zijn schaars. Eerder zien wij dat ze na hun studies belangrijke plaatsen in hun samenleving gaan innemen. Zij helpen daardoor mee aan de verder ontplooiing van hun regio.

 

Mag ik u uitnodigen onze site nader te bekijken. Misschien is er ook bij u plaats voor een van onze kinderen of wenst u onze werking financieel te steunen.