hoe kunt u ons financieel steunen?

EURO-CHILDREN

 

Wij zijn 100 % afhankelijk van de financiële steun van onze weldoeners.

Sinds een tweetal jaar is er voor de ontvangstprogramma's geen enkele vorm van tegemoetkoming meer. De Vlaamse regering, bevoegd in deze materie heeft de subsidiekraan dichtgedraaid en wendt de vrijgekomen fondsen aan voor steun aan kinderen uit eigen land.

Spijtig genoeg is deze beslissing genomen zonder enige vorm van overleg met de betrokken organisaties. Op die manier werden wij voor een voldongen feit geplaatst en tot de bedelstaf verwezen. Ook het nut van onze werking werd zo door de politiek genegeerd.

De reiskosten en verzekering nemen een ganse brok uit ons budget. Tevens zijn er de steeds duurder wordende algemene kosten voor kantoor, promotie en de verplaatsing van onze vrijwilligers die ze in opdracht van onze vereniging maken.

De gastgezinnen betalen een administratieve bijdrage van 60 euro. Gezien zij ook de kinderen kosteloos opnemen in hun gezin, kunnen wij niet meer van hen verlangen. Temeer daar we voor deze bijdrage geen fiscaal attest mogen afleveren.

deugddoende vakanties voor kansarme kinderen bij gastgezinnen.

 

 

Tot op heden zijn wij erin geslaagd telkens binnen ons budget te blijven. Maar het wordt ieder jaar moeilijker om rond te komen en voor dit jaar stevenen wij af op een verlies.                                                                                

 

Wij moeten onze uitgaven in twee splitsen. We hebben onze kosten die hier in België gemaakt worden en die fiscaal erkend worden. De kosten voor de kinderen zelf: de reiskosten en de kosten die we in de landen van herkomst maken zijn echter niet erkend. Wij kunnen voor deze laatste dan ook geen fiscaal attest afleveren.

Daarom vragen wij u, naargelang u al dan niet een fiscaal attest wenst, een bijdrage te storten op één van de twee rekeningen. .

Bedrijven en personen met een vrij beroep kunnen van ons een ontvangstbewijs ontvangen dat ze dan in hun boekhouding als kost kunnen inbrengen.

Hebt u ook er al eens over nagedacht om een goed doel op te nemen in uw laatste wilsbeschikking. Praat daar eens over met uw notaris. Deze legaten zijn voor ons meer als welkom.                                                                                                                                                                          

 

Rekening zonder fiscaal attest

Rekening met fiscaal attest