Aanvraag Documentatie

EURO-CHILDREN

 

De inlichtingsbrochure geeft een volledig overzicht, de jaarplanning geeft concrete gegevens voor het jaar zelf, en de handleiding geeft in het kort heel wat inlichtingen voor de gastgezinnen die een kind hebben uitgenodigd. Het tijdschrift wordt verzonden naar alle weldoeners, gastgezinnen en belangstellenden.
Al deze documentatie kan u zelf opvragen met even te klikken op de overeenkomende link bovenaan.

bijkomende informatie

Euro-Children heeft verder de mogelijkheid diverse soorten bijkomende informatie te bezorgen.

1. info over de opname van een kind: : het is de eerste maal dat u een gastkind wenst op te nemen, dan bent u hier op de juiste plaats. U zal per e-mail de nodige verdere inlichtingen ontvangen, inclusief een inschrijvingsbrief met een wachtwoord. Zo u na aandachtige kennisname van de inlichtingen beslist een gastkind uit te nodigen, dan kan u definitief uw wensen bekend maken inzake leeftijd, periode, enz. met het inschrijvinsformulier daarvoor bestemd. Moest u niet over een e-mailadres beschikken, dan worden de documenten u per post toegezonden.

2. een reisplan: gastgezinnen waarvan het kind reeds meerdere jaren op bezoek komt, houden er wel eens aan de ouders van het gastkind te ontmoeten. Omdat de meeste kinderen in kleinere dorpen wonen, is het soms niet eenvoudig de weg te vinden. Euro-Chidren kan u daarbij helpen. Maar toch een goede raad, misschien kan u de nodige inlichtingen ook vinden via volgende website : www.viamichelin.com

deugddoende vakanties voor kansarme kinderen bij gastgezinnen.

 

3. aanvraag folders: Euro-Children beschikt over een mooie folder, waarin in het kort de doelstellingen van de organisatie vermeld zijn. Deze folder is speciaal ontworpen om te verdelen in scholen en plaatselijke organisaties. Langs deze weg komen er vele nieuwe gastgezinnen bij, omdat ze betrouwen hebben in hun lokale bekenden die ervaring hebben met het opnemen van onze kinderen. De folders worden u gratis toegezonden.

4. tijdschift: de gastgezinnen ontvangen regelmatig ook het tijdschrift (driemaandelijks). Misschien heeft u niet de mogelijkheid een gastkind op te nemen, maar wil u toch op de hoogte blijven van de activiteiten. Dan kan u het tijdschift aanvragen dat u per post wordt toegezonden. Een kopie van het laatst verschenen nummer kan u boven aanklikken (tijdschrift)

voor vragen in verband met punten 2 tot 4 kan u ook een gewoon mailtje zenden naar:

info@eurochildren.be

indien u er aan denkt een gastkind op te nemen, gebruik dan zeker het formulier door te klikken hierboven op documentatie.php.

 


 

documentatie.php

1. InlichtingBrochure.pdf

2. Planning

3. handleiding

 

 

Formulier voor aanvraag van bijkomende informatie

A. Soort informatie zie de nummers hierboven (1,)
(of eventueel 2,3 of 4): duid het juiste vakje (of vakjes) aan
B. Naam en Voornaam
C. Adres
nodig voor verzending van folders en indien u geen e-mail heeft
D. Postgetal en Gemeente idem als C
E. Code van het gastkind enkel nodig bij aanvraag 2 (reisplan)
F. Naam van het gastkind idem als E
G. uw code gastgezin enkel indien u reeds gastgezin bent
H. andere
bij aanvraag van folders: aantal vermelden, en (indien het gaat over een
belangrijk aantal) eventueel melden of iemand de folders kan afhalen.
I. e-mailadres zal worden gebruikt voor alle verdere correspondentie.
Vergeet niet het secretariaat te verwittigen indien u van e-mailadres
verandert.
J. telefoon indien u niet beschikt over een vaste lijn, kan u het
GSM-nummer in het eerste vakje plaatsen.


u kan ook steeds alle informatie aanvragen door het verzenden van een gewone e-mail naar: info@eurochildren.be