Indien de code begint met 9999/2016/00? moet u zelf deze 9999 vervangen door het postgetal van uw woonplaats. De reden is dat uw adres niet of onvolledig was vermeld op uw aanvraag voor informatie.
U vervolledigd de drie laatste met 0 (nul) + uw getal, maar zorg ervoor dat er alleen maar 3 cijfers worden gebruikt.

 

 

 

 

 

 

 

 

klik hier voor het inschrijvingsformulier Inschrijvingsformulier

Uw gegevens worden door de vzw Euro-Children enkel gebruikt voor de eigen administratie en de wettelijke voorschriften inzake privacy worden gevolgd.

Inschrijving nieuw gastgezin

EURO-CHILDREN

 

Het formulier kan uitsluitend worden gebruikt door kandidaat gastgezinnen, die na het vragen van informatie reeds een “wachtwoord” hebben gekregen van Euro-Children. Indien u nog niet over dit wachtwoord beschikt, vraag het dan door even de klikken op Documentatie

lees dit eerst aandachtig:

1 * u heeft aandachtig de algemene inlichtingen gelezen, en u gaat akkoord met de voorwaarden daarin vermeld.

2 * door het invullen van dit formulier en het te voorzien van het wachtwoord dat vermeld was op de brief die u heeft ontvangen, verbindt u er zich toe de door Euro-Children gestelde voorwaarden te aanvaarden.

3 * u geeft aan Euro-Children de toelating, inlichtingen in te winnen over uw morele en pedagogische mogelijkheden voor de opname van een gastkind. U kan op het formulier zelf aanduiden wie u als referentie wenst te geven. Deze personen kunnen bvb zijn: iemand uit het pastoraal team (liefst naam van parochie vermelden), een geneesheer, directie of leerkrachten van de school, een bevriend gezin dat reeds met Euro-Children samenwerkt. Bij het contacteren van deze personen worden de regels van de privacy volledig gerespecteerd.

4 * nadat het secretariaat uw definitieve aanvraag heeft ontvangen, zal de verantwoordelijke voor de sociale dienst contact met u opnemen voor een afspraak bij u thuis.

deugddoende vakanties voor kansarme kinderen bij gastgezinnen.
Inschrijvingsformulier

 

Graag brengen wij volgende punten onder uw aandacht

1. omschrijving gezinsleden

Sinds enkele jaren werd de omschrijving die verwijst naar de ouders van het gezin, zoals bij vele officiële documenten, ook door Euro-Children gewijzigd in “gezinshoofd” en “partner”. Deze wijziging werd vooral doorgevoerd, omdat we als organisatie niet te oordelen hebben over een eventuele voorgeschiedenis in het gezinsleven. Waar het bij Euro-Children om gaat is, dat het huidige gezin een verantwoorde basis vormt voor de opvang van een gastkind. Indien het gezin “nieuwsamengesteld “ is, moet dat in elk geval nergens worden vermeld, maar kan het wel nuttig zijn die toestand bij een later persoonlijk contact met onze medewerker te vermelden.

 

2.voorkeur

Er zal op deze plaats een lijst gepubliceerd worden met de namen en het geboortejaar van de nog te plaatsen kinderen. Zij zijn gerangschikt per land van herkomst.

Gezien we de gegevens van de kinderen niet mogen publiceren, kan u bij een eventuele voorkeur best contact opnemen met ons secretariaat voor verdere inlichtingen.

 

Als u een voorkeur opgeeft wil dat niet automatisch zeggen dat dit kind u zal toegewezen worden. De toewijzing gebeurd enkel na overleg met en goedkeuring door onze sociale dienst.

3. huisdieren

De verantwoordelijken in het buitenland hebben ons nadrukkelijk gevraagd steeds te vermelden welke huisdieren aanwezig zijn in het gastgezin. Vele kinderen hebben blijkbaar angst voor honden. We denken dat deze angst is veroorzaakt door het feit, dat meerdere van deze kinderen woonden of nog wonen in een meer afgelegen gebied, waar talrijke loslopende honden voorkomen. Gezien de eerder beperkte financiële mogelijkheden van deze gezinnen, is een hond als “huisdier” (dat vertroeteld wordt en een soort speelkameraad is geworden) er minder gebruikelijk. Misschien kan een foto van één van uw kinderen met een lieve hond hen gerust stellen. Ras en grootte van de hond kunnen ook een aanduiding geven.

 

 

Meer specifieke uitleg bij het invullen van het formulier vindt u op de onderstaande pagina

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Gezinshoofd

B. Partner

C. Adres

D. Postnummer en Gemeente

E. Telefoon
indien privé geen vaste lijn, plaats dan uw GSM-nummer in dat vakje.

F. E-mail
dit adres zal door Euro-Children worden gebruikt. Vergeet later niet eventuele wijzigingen mede te delen!

G. Kinderen
indien u meer kinderen heeft dan er plaatsen zijn op het formulier kan u dit vermelden onder rubriek L.

De hobby en/of sport zijn vooral interessant voor de leeftijdsgenoot/-en van het gastkind.

H. Voorkeur
indien er geen gastkind meer kan geplaatst worden dat de leeftijd heeft door u aangeduid, zal het secretariaat eerst contact opnemen. Een marge van één jaar moet echter aanvaard worden. Indien u misschien op de listing met “nieuwe kinderen” iemand vindt die uw voorkeur heeft, geef dan de code en naam van dit kind in vak L (opmerkingen)

 

 

Let op: raadpleeg eerst de data van de diverse groepen Planning

- er is een groep voor Slovaakse en Kroatische kinderen
(Kroatië en Bosnië & Herzegovina)
- een andere groep voor kinderen uit Belarus
- voor enkel voor de eerste groep zijn er twee periodes mogelijk
Voor nieuwe kinderen is de lange periode (Slovaakse en Kroatische kinderen) niet mogelijk.

I. Woonomgeving
gras- of boomomgeving kan soms belangrijk zijn indien het gastkind een bepaalde allergie zou hebben.

J. Huisdieren
de aanwezigheid van honden en katten. Sommige kinderen hebben angst voor honden. Indien het een klein en braaf hondje is, best dat vermelden!

K. Referenties
verdere uitleg bovenaan (lees dit aandachtig : 3)

L. Opmerkingen / vragen
naar keuze

M. Aanmeldcode
is te vinden onderaan de brief die u werd gezonden; nnnn/nnnn/nnn (lees ook de nota hieronder indien uw postgetal niet vermeld is.)