I

 

 

 

 

 

 

 

Verblijf, aankomst of vertrek PRIVAAT

EURO-CHILDREN

 

Vroegere gastkinderen op bezoek

Het gebeurt meer en meer dat een vroeger gastkind gedurende de vakantieperiode voor enkele dagen wordt uitgenodigd door het gastgezin. We waarderen dat ten zeerste, omdat het een bewijs is dat het verblijf van het vroeger gastkind zeer positief werd gewaardeerd, zowel door de jongere als door het gezin. We willen toch onze gastgezinnen wijzen op enkele juridische punten, vooral inzake verzekering.

A. Een gastkind komt niet voor de volledige periode.
Het gebeurt meer en meer dat de jongeren, leeftijd secundair of hoger onderwijs, ofwel door hun studies (herexamen) of andere activiteiten ingericht door de school, jeugdbeweging, enz. niet de mogelijkheid hebben gebruik te maken van de georganiseerde transporten. In de meeste gevallen zorgt het gastgezin ervoor zelf het gastkind af te halen of terug te brengen.
Het grote voordeel is, dat gastgezin en ouders op deze wijze elkaar leren kennen. Indien ze wel één van onze groepsreizen kunnen meemaken, bestaat reeds sinds vele jaren de mogelijkheid dat het gastgezin voor de private heen- of terugreis via Euro-Children ook kan genieten van de bestaande verzekeringspolissen voor de dagen die buiten de officiële periode vallen. Vooraf alles in orde brengen is noodzakelijk.

B. Een vroeger gastkind komt tijdens de vakantie enkele dagen op bezoek.
Vorig jaar kwamen er ook enkele vroegere gastkinderen zelfstandig voor enkele dagen op bezoek tijdens de grote vakantie. In de meeste gevallen ging het over jongeren die meerdere jaren te gast waren en nog goede contacten onderhouden. Indien deze jongeren meerderjarig zijn en door

deugddoende vakanties voor kansarme kinderen bij gastgezinnen.

 

 

eigen schuld een ongeval hebben of veroorzaken, of tijdens hun verblijf beroep moeten doen op de ziekteverzekering, kunnen er toch problemen komen. De meeste Slovaakse jongeren hebben een inschrijvingskaart voor gezondheidszorgen, (zoals onze SIS-kaart) .. maar niet allen. We hebben reeds herhaaldelijk gevraagd die regeling te hebben voor de Kroatische kinderen, maar op dit ogenblik ontvangen we nog steeds geen gegevens. Het probleem is waarschijnlijk dat hun land pas lid is van de Europese Unie.
Indien het gaat om volwassenen zijn ze natuurlijk zelf verantwoordelijk, maar het is toch wenselijk dat de gastgezinnen de juiste informatie hebben vanwege hun eigen verzekeraar (familiale polis).

 

 

 

Een kind wordt terug uitgenodigd na een onderbreking van enkele jaren

Regelmatig komt het voor dat de band tussen kind en gastfamilie zich na enkel jaren terug herstelt en de familie het kind opnieuw uitnodigt; Men wenst een broertje of zusje uit te nodigen; Men heeft tijdens zijn verlof in Slovakije, Kroatië of Bosnië & Herzegovina een familie ontmoet en wenst een van hun kinderen uit te nodigen!

Dit kan voor zover de kinderen deze uitnodiging aanvaarden. We spreken dan van een persoonlijke uitnodiging (personal Invitation). In voorkomend geval zullen wij instaan voor de reis heen en terug en de verzekering voor het kind tijdens zijn verblijf.

 

In geval van problemen met het gedrag van het kind, kunnen wij wel advies geven en kijken of er een oplossing kan gevonden worden. Men mag niet van ons verwachten dat wij een andere familie voor het kind zoeken, of het kind terug naar huis sturen. Wij gaan ervan uit dat u het kind voldoende kende voor u het uitnodigt. En dat u voor de beslissing te nemen wel degelijk hebt overlegd of het kind geen problemen zal geven tijdens zijn verblijf. Als de situatie zou escaleren dient uzelf in overleg met de ouders naar een oplossing te zoeken.

 

lees ook op de pagina onderaan ivm enkele praktische aspecten in verband met verzekering, paspoort en kosten!

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinds enkele jaren bemerken we tot onze grote voldoening dat enkele van onze “eurochildren” jaar na jaar heruitgenodigd worden door hun gastgezin.

Omdat er meestal ook een band van vriendschap ontstaan is tussen het gastgezin en de ouders van het gastkind, gebeurt het dat het gastgezin zelf een bezoek brengt aan de ouders. Dit is, zowel voor de verantwoordelijken van de organisatie in ons land, als voor onze vertegenwoordigers in het buitenland een aanmoediging. Daarom houden we er aan onze buitenlandse vertegenwoordigers steeds op de hoogte te brengen.

We zijn ook dankbaar dat meerdere gastgezinnen ons daarbij foto’s of een klein verslag zenden van hun bezoek aan de ouders. Waar we deze gastgezinnen toch even willen op wijzen is de verantwoordelijkheid die ze hebben tijdens het verblijf van hun gastkind, wanneer dit volledig privaat naar hen komt.

verzekering

Indien Euro-Children op de hoogte is, wordt het gastkind automatisch ingeschreven op de verzekeringslijsten voor de ganse periode (aankomst eerste groep tot vertrek laatste groep).
Dit is een geruststelling voor het gastgezin, zelfs indien zij zelf via een familiale polis verzekerd zijn. Voor de landen van de Eurozone wordt bovendien het internationaal aansluitingsnummer voor de gezondheidsdiensten vermeld (ziekenfonds) Indien het gastkind privaat (vb. per vliegtuig) aankomt of vertrekt, is het steeds mogelijk dat één van de reizen (vertrek of aankomst) geregeld wordt via het gewone transport van Euro-Children. De aanvraag moet wel tijdig gebeuren.

 

 

Paspoortcontrole

Het gastkind zelf en het gastgezin zijn in dit geval ook zeker, dat ze bij eventuele paspoortcontroles (gebeurt meer en meer voor jongeren) steeds kunnen verwijzen naar de organisatie Euro-Children.

Onkosten

Indien het gastkind privaat aankomt en vertrekt, worden geen onkosten aangerekend (zelfs indien de onthaalbijdrage toch vermeld is bij de bevestiging).

Indien het gastkind bij de heen- of terugreis gebruik maakt van het gewone autobustransport van Euro-Children, wordt de onthaalbijdrage wel gevraagd. In dat geval is het gastkind ook verzekerd van de vertrekplaats van de autobus tot de aankomst.