I

 

 

 

 

 

 

Reizen buitenland

EURO-CHILDREN

 

via onderstaand formulier kan u Euro-Children op de hoogte brengen van uw verblijf in het buitenland. Dit is enkel verplicht indien het verblijf minstens één overnachting omvat.

 

Melding van vakantieverblijf in het buitenland


1. niet verplicht voor daguitstapjes

Wanneer u met het gastkind een daguitstapje maakt vb. naar Nederland, moet u het secretariaat niet verwittigen. De verzekering loopt gewoon door, en zelfs bij hoogdringendheid kunnen we u dan toch ‘s avonds bereiken. Bovendien hebben vele gastgezinnen ook een GSM-toestel.

2. u verblijft met uw gastkind in het buitenland

U gaat bv. met een touroperator voor een week naar Spanje. Welke zijn dan uw verplichtingentegenover Euro-Children ?

2.1. u moet vooraf het adres mededelen waar we u in geval van nood zovlug mogelijk kunnen bereiken

We hopen dat het niet nodig zal zijn, maar het is al gebeurd dat tijdens de vakante een familielid van een gastkind plots was gestorven. In zulk geval zal onze verantwoordelijke persoon in het buitenland wel eerst contact hebben met de ouders, en overleggen of de overkomst van het gastkind.

deugddoende vakanties voor kansarme kinderen bij gastgezinnen.
Reizenbuitenland

 

echt nodig is. De ondervinding heeft wel geleerd dat in de centraal-Europese landen de familiebanden nog veel sterker zijn dan hier. Het overlijden van een grootvader zal op dat punt geen verschil uitmaken met het eventueel overlijden van de vader van het gezin. Veel grootouders wonen trouwens in bij één van hun gehuwde kinderen.

2.2. we bezorgen u extra documenten voor verzekering en politiecontrole.

Zolang u met uw gastkind verblijft in één van de 27 lidstaten van de Europese Unie, zou er geen probleem mogen zijn inzake paspoort. Al onze kinderen uit Kroatië en Bosnië hebben verplicht een reispas bij. Dat is “theoretisch” voldoende om het gastkind “als toerist” toe te laten. Ofwel hebben ze een Kroatisch paspoort waarmede ze zondermeer binnen de EU kunnen reizen, ofwel hebben ze een Bosnisch paspoort met EU-visum. In dat geval is het toch best te informeren bij de ambassade van het vakantieland, indien dit niet behoort tot de Schengengroep.

Zelfde voorzorgen zijn nodig voor Slovaakse kinderen. Vermits Slovakije behoort tot de nieuwe EU-landen, is een geldige identiteitskaart voldoende om als toerist te verblijven in de Schengenlanden. Met hun identiteitskaart kunnen de Slovaken als toerist reizen in gans de EU, maar ... kinderen onder 18 jaar die niet vergezeld zijn van hun ouders hebben toch een reispas nodig, ook in de Schengenlanden. Hoewel onze kinderen normaal gesproken reeds een pascontrole hebben meegemaakt aan de Duitse of Oostenrijkse grens, en dus in orde moeten zijn ook voor de niet-Schengenlanden, is het toch best uw gastkind er op te wijzen dat een identiteitskaart niet voldoende is. We hebben nu al Slovaakse gastkinderen van 17/18 jaar die over een nieuwe identiteitskaart beschikken.

 

Voor het Verenigd Koninkrijk zijn er nog speciale documenten nodig: vraag ons secretariaat om meer inlichtingen.

Indien u tijdens de vakantie zal verblijven in een niet-EU land (zoals Turkije), neem dan zeer vroeg contact op met de Turkse ambassade om juist te weten wat nodig is. De ervaring heeft geleerd dat de bedienden van de ambassade zich ook wel eens vergissen: de vrees voor illegale immigratie is zo groot, dat men gewone toeristen uit midden-Europa wel eens verwart met ...asielzoekers! Vooral de aanwezigheid van Roma-zigeuners in al die landen brengt argwaan mee.

 

We bezorgen u een speciaal document, ondertekend door de directeur van Euro-Children, en voorzien van een stempel, waaruit blijkt dat u volmacht heeft met uw gastkind te reizen, en dat het kind verzekerd is inzake burgerrechelijke aansprakelijkheid, ongevallen en ziekte. Dit document wordt u per post toegezonden.

Er wordt een vergoeding gevraagd voor extra administratie en extra verzekering.

 

 

ZIE OOK PRIVE AFHALEN OF TERUG BRENGEN

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien u voor meerdere dagen naar het buitenland gaat kan het nuttig zijn dat u in geval van ziekte, ongeval of schade aan derden door uw gastkind, reeds beschikt over de aangifteformulieren voor de verzekering. U kan deze opladen vanuit de link verzekeringen.

 

Hoe dit document invullen:

A. land van bestemming
bij een vakantieverblijf het land waar u verblijft, bij toeristische reizen het verste land van de reis (dus niet al de landen waar u komt), bij afhalen of thuisbrengen van het gastkind, het land waar het kind woont.

B. Naam Gastgezin

C. Code Gastgezin

D. Naam en voornaam Gastkind

E. Code Gastkind

F. Datum van vertrek
bij een vakantieverblijf of toeristische reis, de datum dat u uw woonplaats verlaat. Bij afhalen van het gastkind, de datum waarop het gastkind aan u wordt toevertrouwd. Bij terugbrengen van het gastkind, de datum waarop u met het gastkind uw woonplaats verlaat.

 

 

G. Datum van thuiskomst.
bij een vakantieverblijf of toeristische reis, de datum dat u weer in ons land bent. Bij afhalen van het gastkind, de datum dat u met het kind in ons land aankomt. Bij thuisbrengen van het gastkind, de datum dat u het kind terug aan de ouders wordt toevertrouwd.

H. Contactadressen tijdens het buitenlands verblijf
bij een vakantieverblijf: juist adres (eventueel naam van hotel of camping, adres, telefoon, fax ...)
bij een toeristische reis: indien u regelmatig op een verschillende plaats bent, bv. met campingwagen, kan het soms beter zijn het adres te geven van een familielid of vrienden in België die op de hoogte worden gehouden van uw verblijf tijdens de reis.

I. eventuele mededeling
kan bv. adres zijn van familie in België die bij hoogdringendheid kan verwittigd worden.

J. e-mail van gastgezin
het e-mailadres voor al uw contacten vanwege Euro-Children

 

Reizenbuitenland