Aanvraag documentatie
A. Soort documentatie: 1. info over de opname van een kind
2. aanvraag van reisplan
3. aanvraag folders voor plaatselijke propaganda
4. toezenden van nieuwsbrief
B. Uw naam:
     Uw voornaam:

C. Uw adres: straat - nr - bus     nr:     bus:
D. Postnummer en gemeente:
E. Code van uw Gastkind: (vb S96-914)
F. Naam van uw Gastkind:
G. Uw code als gastgezin: (vb 25010)
H. Andere vragen of mededelingen:
bij aanvragen folders hier het aantal vermelden
I. E-mail voor latere correspondentie:
J. Telefoon: tel:       gsm: